Asistent social

ANUNT ANGAJARE: 1 post – Asistent social – perioada nedeterminata, in cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România

 Conditii obligatorii de participarea la concurs pentru ocuparea postului:

 

– licenţiat – stiinte sociale

– Experienta minim 3 ani in domeniul social

– Cunostinte operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer

– Cunostinte limba engleza

– Bune abilitati de comunicare, prezentare, planificare, organizare

– Onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverenta si capacitate mare de munca

– Experienta in domeniul ONG (constituie avantaj)

– Competente in limbajul mimico-gestual (constituie avantaj)

Pentru participarea la concurs candidatul va prezenta un dosar continand

urmatoarele documente:

 1. curriculum vitae
 2. cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui ANSR;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Dosarul se va depune la sediul Asociației Naționale a Surzilor din România pana in data de 17 iunie, ora 14:00.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021. 311 30 61 intre orele 09:00 – 16:00.

Concursul constand in proba scrisa se organizează in data de 23 iunie 2016     la ora de 10:00, la sediul A.N.S.R. din Strada Italiană, nr. 3, sector 2.

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

– etapa I – selecţia dosarelor de înscriere;

– etapa a II-a – proba scrisă + interviu;

TEMATICA EXAMEN:

1. Actele normative in vigoare si continutul acestora (pe scurt) privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

2. Continutul si importanta dosarului social al beneficiarului;

3. Forme de educare si culturalizare a deficientilor de auz in vederea optimizarii integrarilor in viata sociala si egalizarea sanselor;

4. Modalitati de aplicare a sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca conform cadrului legislativ;

5. Documentele componente ale dosarului de somaj si cadrul de solutionare a acestuia;

6. Necesarea propagandei vizuale in cadrul activitatii desfasurate cu persoanele deficiente de auz pentru egalizarea sanselor;

7. Importanta limbajului mimico-gestual in contextul comunicarii cu persoanele deficiente de auz;

8. Statutul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania;

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 1. Statutul A.N.S.R. disponibil la: http://ansr.org.ro/statut/
 2. Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 7. Orice curs de specialitate conform tematicii.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>