Somatie publica – Antena 1, Antena 3, Realitatea TV

Urmare a demersurilor A.N.S.R. – Consiliul National din data de 25 decembrie 2015, prin care se sesizeaza nerespectarea de catre televiziuni a titrarii in limbaj mimico-gestual, va prezentam mai jos masurile luate de CNA in ceea ce priveste televiziunile cu acoperire nationala si televiziunile cu acoperire locala. Rugam Presedintii Filialelor sa sesizeze atat Consiliul National, cat si CNA-ul, daca se observa continuarea abaterilor de la Legea audiovizualului.
Sursa: Agerpres

Somații publice – Antena 1, Antena 3, Realitatea TV

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat un amplu raport de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare și de Serviciul Inspecție cu privire la modul în care au fost respectate de către posturile de televiziune dispozițiile art. 42(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare referitoare la accesul persoanelor cu deficiențe de auz la serviciile media audiovizuale. Raportul a cuprins 12 posturi de televiziune centrale și 242 de posturi din teritoriu.

Constatând încălcarea prevederilor legale anterior invocate, Consiliul a hotărât să sancționeze cu somații publice posturile centrale Antena 1, Antena 3 și Realitatea TV, precum și posturile din teritoriu West TV (Arad), MDI TV și Tradiții TV (Târgoviște). De asemenea, 82 de posturi difuzate prin cablu vor primi scrisori de atenționare.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 42(1)

(1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcție de posibilitățile tehnologice.

(2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire națională:

  1. a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puțin 30 de minute din programele de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;
  2. b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și prin titrare sincron programele de importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora;
  3. c) vor avertiza verbal ‘Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz’, însoțită de o mențiune ce va fi și afișată static și lizibil;
  4. d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoțite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală:

  1. a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puțin 30 de minute din programele de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;
  2. b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și/sau prin titrare sincron programele de importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora;
  3. c) vor avertiza verbal ‘Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz’, însoțită de o mențiune ce va fi și afișată static și lizibil;
  4. d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoțite de un semn de avertizare conform anexei.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>