Filiala Brasov

A.N.S.R. Filiala Braşov

Adresa: StradaDe Mijloc nr.9, Braşov, 500063

 

Date de contact:

 • telefon: 0368 800 031, 0768 105 709
 • e-mail: ansr_filialasurzilorbrasov@yahoo.com

Pentru mai multe informatii referitoare la serviciile acordate persoanelor surde din judetul Brasov, va stau la dispozitie:

 • Szabo Rozalia – Presedinte
 • Ciuculan Lilica – Director executiv

Asociatia Naţională a Surzilor din România – Filiala Braşov este acreditată în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi este autorizat să acorde servicii sociale, conform ,,Certificat de Acreditare,, seria AF nr. 000349;

şi deţine:

Licenţă de funcţionare provizorie pentru serviciul social: “Centrul de zi pentru persoanele cu deficiente de auz”.

SERVICII OFERITE ÎN:

,,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU DEFICIENŢE DE AUZ,,

Servicii integrate pentru persoane adulte cu dizabilităţi

       Sprijin la Centru de Zi

Consiliere psihologică                                                     Consiliere socială

Ergoterapie/ terapie ocupaţională                               Logopedie

Terapii de relaxare                                                           Limbaj mimico – gestual

Grup de suport                                                                  Linie telefonică

Consiliere juridică                                         Educare pentru integrare /reintegrare socială

Informare                                                        Facilitare acces la educaţie generală

Mediere socială                                              Facilitare acces la formare profesională

Medierea muncii                                            Socializare şi petrecerea timpului liber

Consiliere vocaţională                                    Orientare/reorientare profesională

 

Sprijin la domiciliu

Consiliere psihologică

Mediere socială

                                                   Cine sunt beneficiarii noştri?

Persoane peste 18 ani, care se confruntă cu dizabilităţi şi au deficient de auz, încadrate în grad de handicap mediu, accentuat sau grav.

Persoane care au în familie persoane cu deficienţe de auz.

 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL 2015

CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE

cu deficienţe de auz

Asociatia Naţională a Surzilor din România – Filiala Braşov, este o organizaţie nonprofit, acreditată în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi este autorizat să acorde servicii sociale, conform ,,Certificat de Acreditare,, seria AF nr. 000349;

Salariaţii împreună cu membrii Consiliului Director, voluntarii şi susţinătorii, ne străduim să găsim soluţii pentru a sprijini persoanele cu deficienţe de auz din judeţele Braşov şi Covasna. Prin activitatea noastră încercăm să-i ajutăm pe beneficiarii noştri să fie independenţi şi să se integreze activ în societate.

Lucrăm în principal cu adulţi cu deficienţe de auz dar şi cu aparţinătorii acestora, copii şi tineri din şcoli speciale pentru deficienţi de auz. Persoane cu vârsta peste 18 ani, care se confruntă cu dizabilităţi şi au deficiente de auz, încadrate în grad de handicap mediu, accentuat sau grav.

Avem o echipă de lucru formată din: psihologi, asistent social, jurist, medic. Împreună ne străduim să oferim servicii de calitate, respectând standardele, iar servicile oferite pot constitui model de bune practici. Activitatea nostră se axează în principal:

Servicii sociale care constau în:

-informare asupra drepturilor legale.

-consiliere socială şi administrativă

– informare

-facilitare acces la educaţie generală

-mediere socială

-facilitare acces la formare profesională

-modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi

de reintegrare socială în raport cu capacitatea psiho-afectivă.

-activităţi socio-culturale şi de petrecere a timpului liber.

Servicii psihologice care constau în:

-asigurarea unor servicii de menţinere a stării de sănătate mentală.

-prevenirea marginalizării prin intervenţii psihologice de tip

integrativ sau adaptativ.

 • Asigurarea unor servicii de suport
 • Consiliere psihologică
 • Terapie ocupaţională
 • Logopedie
 • Terapii de relaxare
 • Consiliere vocaţională
 • Orientare/reorientare profesională
 • Program de sprijinire a familiilor pentru a menţine unitatea lor şi a rămâne împreună cu copii.
 • Consiliere parentală şi conjugală pentru tinerii care au nevoie de suport.

Fiecare beneficiar a avut posibilitatea să solicite consiliere psihologică în funcţie de problemele personale pe care aceştia le-au avut. Am acordat atenţie tuturor şi atunci cand am observat că aceştia au probleme pe care nu le pot gestiona singuri i-am invitat să participe la şedinte de consiliere. Aceste servicii au fost acordate tinerilor care au copii şi doreau să divorteze, sau părinţilor care nu erau de acord să plătească pensie de întreţinere copiilor minori. De asemenea am acordat consiliere şi părinţilor surzi cu copii auzitori care nu au posibilitatea şi capacitatea de a se ocupa de integrarea acestor copii. Am monitorizat evoluţia şcolară a acestor copii şi când a fost necesar am intervenit la învăţătoare şi am solicitat orientarea copiilor către cabinete psihologice şcolare sau control medical psihiatric de specialitate.

Servicii medicale care constau în:

Consilierea şi îndrumarea beneficiarilor şi furnizarea serviciilor de căre Centru Socio-Medical Dr. Teofil Mija Braşov. Aceste servicii sunt: medicină general, boli interne, cardiologie, neurologie, stomatologie. Fizioterapie şi kinetoterapie.

 ACTIVITATE SOCIALĂ:

Facilitare acces la formare profesională: 29 de beneficiari au participat la curs de ajutor bucătar organizat la sediul asociaţiei.

Facilitare acces loc muncă: toţi tinerii fără loc de muncă au fost consiliaţi pentru găsirea şi menţinerea unui loc de muncă. I-am susţinut pe tineri în principal prin consiliere vocaţională, tinerii au fost învăţaţi cum să caute un loc de muncă, cum să scrie un Cv, cum să se pregătească pentru un interviu de angajare, cum să gestioneze relaţiile cu colegii şi şeful.

Socializare şi organizare evenimente:

 • Program de divertisment şi socializare: jocuri, concursuri, vizionare tv, grupuri de discuţie, tenis de masă, dans etc.
 • Întâlniri între beneficiari şi conducerea centrului unde se stabilesc activităţile care doresc să fie implementate; se discută despre mulţumiri şi nemulţumiri, se fac propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor.
 • Pe tot parcursul anului beneficiarii participă la amenajarea spaţiilor destinate petrecerii timpului, sau decorarea sălii pentru anumite evenimente: Crăciun, Paste, Halloween, Ziua îndrăgostiţilor, Carnavalul Zăpezii etc.

O parte a activităţii sociale a fost de sprijinire a familiilor care au copii cu deficienţe de auz. Aceşti copii au fost sprijiniţi pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap, certificatului de orientare şcolară şi părinţii consiliaţi pentru înscriere copiilor la şcoli speciale pentru copii cu deficienţe de auz.

O altă preocupare a fost legată de înscrierea beneficiarilor în baza de date 113. În urma demersurilor făcute, în anul 2015 beneficiarii au primit consiliere pentru utilizarea numarului de urgente 113 şi au fost înscrisi în baza de date a STS.

ACTIVITATE ORIENTARE CĂTRE SERVICII MEDICALE:

50 de beneficiari au beneficiat de servicii medicale gratuite, unde au fost asistaţi de interpret în limbaj mimico-gestual pentru facilitarea comunicării. Serviciile medicale gratuite au fost acordate în colaborare cu Asociaţia Creştină Christiana Braşov.

De asemenea la solicitarea beneficiarilor aceştia au fost însoţiţi de interpretul în limbaj mimico-gestual la medic de familie, spital de copii, spital de urgenţe etc.

ACTIVITATE CULTURAL- SPORTIVĂ

Organizare ,,Campionat National Fotbal,, în colaborare cu Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Braşov.

 • Am organizat în colaborare cu Clubul Sportiv Tacerea Brasov – Campionat National de table la care au participat 20 de sportivi din: Brasov, Bucuresti, Timisoara, Satu Mare, Craiova, Cluj, Oradea, Alba Iulia.
 • Am pregătit 3 persoane surde pentru a participa la ,,Concursul Naţional Miss Tăcerea 2015. Acestia au beneficiat de instructor de dans şi au primit îmbracămintea necesară participării la toate probele din concurs.
 • Organizare Acţiune : ,,Ziua internaţională a copiilor,,
 • Organizare actiune sportivă : ,,Cupa Tâmpa la minifotbal,, Ediţia 2015.
 • Organizare Acţiune : ,,Campionat National de pescuit sportiv,,- Vadu Rosu.
 • Organizare excursie : 1-3 mai 2015  Băile Felix
 • Organizare actiune cultural-distractivă ,,Carnavalul zăpezii,,

În data de 8 martie 2015 am organizat acţiunea cultural –socială: ,,Ziua Internationala a Femeii,, la care au participat persoane cu deficienţă de auz.

Demersuri organizare Campionat National – Pescuit sportiv Vadu Roşu: cazare, masă, lac pentru desfăşurare concurs, sponsori.

Organizarea ,,Ziua Internaţionala a Copilului,, – obtinere sponsorizari, cumpărare cadouri, organizarea activitati cultural-distractive pentru copiii surzi şi copiii auzitori ai beneficiarili.

Organizare excursie 9 zile în Grecia cu autocar, pentru un grup de 11 persoane cu deficienţe de auz.

 Organizarea actiune cultural – sportivă la care au participat 150 persoane din diverse oraşe ale României.

 ACTIVITATE CULTURALĂ

Actiuni desfasurate la nivel de Filiala/Grupa

Organizarea Zilei de 8 Martie

Organizarea Zilei Internationale a copilului

Organizarea Zilei Internationale a persoanei surde

Organizarea Zilei Solidaritatii cu Persoanele cu Handicap

Organizarea Serbarii de Craciun

Organizarea Zilei Persoanelor Varstnice (pensionari).

Organizarea Campionat Pescuit Sportiv- naţional

Organizare Campionat Minifotbal

Carnavalul Zapezii organizat in Poiana Brasov

 

Participare la actiuni organizate la nivel national:

 

Tabel cu numărul de persoane participante la actiuni cultural-artistice desfăşurate în anul 2015   la nivel naţional.

 

Nr. Crt. Concurs National Nr. participanţi
1. Seminarul National ,,Ai aptitudine, ia atitudine,, 1
2. Seminar national tineret 2
3. Seminar National Asistenta sociala 1
4. Concurs Naţional Arta în lumea tăcerii 2
5. Concurs Naţional istorie -geografie 2
6. Concurs Literar 1
7. Concurs MISS ,,Talent, fantezie şi perspicacitate,, 4
8 Seminar National pt Cluburi sportive 2
9 Concurs National de Pescuit Sportiv 6
10 Seminarul NationalEficienţă şi tehnici avansate în comunicarea prin limbaj mimico gestual 1
11 Concursul National de Istorie   ,,Mari personalităţi ale istoriei ,,Avram Iancu 1
12 Concurs national: ,,Surzii creatori de frumos,, 1
TOTAL   24

 

Acţiuni umanitare:

 Am organizat la sediul asociaţiei un eveniment caritabil pentru beneficiari cu ocazia Sărbătoririi Paştelui. Toate persoanele prezente la sediul asociaţiei au primit sandwisuri, dulciuri şi suc.

În data de   22 decembrie 2015 s-a organizat actiunea umanitara de Crăciun. Cu multă bucurie în suflet, acum în preajma sărbătorilor de iarnă am organizat sărbătoarea bucuriei şi a darurilor pentru beneficiarii de servicii sociale din Filiala Braşov. Crăciunul cea mai îndrăgită sărbătoare creştină a românilor ne-a reunit lângă brad şi Moş Crăciun pe toţi, începând de la cei cu vârste foarte mici până la cei mai mari.

Pentru a putea organiza aceast eveniment, s-au alăturat iniţiativei noastre de

a oferi BUCURIE DE CRĂCIUN copiilor,   diverşi sponsori.

Sprijinirea beneficiarilor în vederea organizarii ,,Ziua Pensionarilor,, – activitate recreativa si de socializare pentru pensionari la care au participat 40 de beneficiari

Pe tot parcursul anului 2015 au fost acordate beneficiarilor diverse produse care au fost primite sub forma de sponsorizare.

 Activitati desfasurate in comunitate:

1.Activitati organizate cu sprijinul Directiei de servicii sociale din Primaria Brasov si alte ONG-uri din Brasov in vederea organizarii de actiuni privind sensibilizarea opiniei publice fata de nevoile persoanelor cu dizabilitati : Ziua International a persoanelor cu handicap – participare cu program artistic.

 1. S-a participat la întâlnirile organizate de Directia de Servicii Sociale Brasov, pentru monitorizare activitate desfăşurată în cadrul Centru Multifuncţional de Servicii Sociale.

 3. Participarea la întâlniri periodice organizate de Primăria Braşov în vedere identificării barierelor întâmpinate de persoanele cu handicap.

4. Participarea la întâlniri cu domnul senator PNL Sebastian Grapa, în vederea monitorizarii şi informarii autorităţilor cu problemele cu care se confrută persoanele cu deficienţe de auz adulte, sau copii.

PRESEDINTE                                                   DIRECTOR EXECUTIV

SZABO ROZALIA                                               CIUCULAN LILICA

horizontal divider

Filiala Brasov a Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania a fost infiintata la data de 9 aprilie 1953. La aceasta data, intr-un cadru festiv, a avut loc in localitatea Brasov (fosta regiune Stalin) sedinta de constituire a Filialei Brasov.

La sedinta de constituire au participat 56 de persoane deficiente de auz din orasele Brasov, Zarnesti si Bran. Obiectivele acestei sedinte au fost infiintarea unei asociatii care sa se ocupe de problemele surdo-mutilor, alegerea primului comitet de conducere si a comisiei de cenzori.

In cadrul primelor discutii purtate de membrii fondatori se subliniaza ca prin infiintarea acestei organizatii se urmarea ca surdo-mutii sa aiba posibilitatea de a participa activ in viata economica, sociala si cultural-sportiva, altfel spus acestia sa fie sprijiniti pentru integrarea in societate.

Primul comitet de conducere al Filialei Regionale Brasov a fost alcatuit din urmatorii membri: Rotaru Victor Iosif – presedinte, Sarai Lazar – secretar, Nicolau Mircea – vicepresedinte, Mitrica Gheorghe – membru, Kalinth Paraschiva – membru.

Din documentele gasite in arhiva asociatiei, reiese faptul ca primele sarcini trasate de conducerea asociatiei au fost cele de depistare, identificare si luare in evidenta a noilor membri. In urma acestor actiuni de depistare, numarul membrilor a crescut de la 83 in luna august 1953 pana la peste 1000 in anul 1989.

Filiala Brasov a functionat ca Filiala Teritoriala a Surzilor pana in anul 2007 si s-a ocupat de persoanele deficiente de auz din judetele Brasov, Sibiu si Covasna. In anul 2007 Grupa Surzilor Sibiu a obtinut personalitate juridica si s-a desprins din Filiala Brasov.

Asociatia Nationala a Surzilor din Romania- Filiala Teritoriala Brasov a obtinut la data de 12 Octombrie 2007 acreditarea ca furnizor de servicii sociale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.68/2003, punand la dispozitia membrilor surzi urmatoarele servicii sociale:

Seviciu social privind masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor cu dificultate – O.G. nr.68/2003, art. 3.2, alin. (2), lit.e): SERVICIU DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PERSOANE SURDE, SURDO-MUTE, HIPOACUZICI.

horizontal divider

Activitate in domeniul protectiei sociale a persoanelor surde

Filiala Brasov, prin actiunile desfasurate pe linie sociala, are ca scop urmatoarele:

 • depistarea persoanelor surde la o varsta cat mai timpurie in vederea usurarii procesului de integrare;
 • cuprinderea persoanelor surde de varsta prescolara si scolara in institutii de invatamant;
 • sprijinirea persoanelor surde pentru obtiunerea facilitatilor oferite de legile privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • sprijin pentru parintii surzi cu copii auzitori;
 • identificarea unor locuri de munca conforme cu nivelul de pregatire, abilitatile, cunostintele si deprinderile persoanei beneficiare;
 • consiliere profesionala si asistenta in vederea incadrarii in munca a personelor cu dizabilitati;
 • orientarea sau reorientarea profesionala;
 • sprijin pentru urmarea unor cursuri de calificare sau recalificare profesionala, conform intereselor persoanei beneficiare coroborat cu nivelul de pregatire;
 • organizarea de activitati educative, recreative pentru copii, tineri, adulti: Ziua pensionarilor (integrarea in societate a persoanelor varstnice, socializarea acestor persoane), Ziua Femeii (combaterea marginalizarii femeilor surde, imbunatatirea climatului familial), Ziua Internationala a Copiilor (socializare, vizitarea unor obiective turistice, vizite la Teatru de Copii, Gradina Zoologica, concursuri distractive si culturale), Ziua Persoanei Surde (organizare de actiuni culturale si distractive la care participa surzi din toate orasele, seminarii pe diverse teme), Serbarea de Craciun (scop umanitar).
 • activitatile de petrecere a timpului liber la sediul asociatiei urmaresc dezvoltarea abilitatilor si formarea unor cercuri de: foto, cusaturi artistice, pictura, tricotaj, sculptura;
 • organizarea unor excursii pentru vizitarea obiectivelor turistice din tara si strainatate, oferirea de servicii de interpretariat pe intreg parcursul excursiei.

Persoanele inregistrate in asociatie au fost sprijinite si orientate pentru frecventarea cursurilor scolilor speciale generale si profesionale. Dupa terminarea studiilor, legatura cu asociatia este mult mai stransa, aceste persoane sunt sprijinite pentru gasirea unui loc de munca, rezolvarea unor probleme legate de munca.

horizontal divider

Activitate in domeniul cultural sportiv

Fiind constienti de faptul ca perderea auzului este ireversibila, persoanele surde au fost preocupate de dezvoltarea limbajului mimico-gestual, de crearea unei culturi specifice. Astfel limbajul mimico-gestual a fost si a ramas principala forma de comunicare a persoanelor surde. Salariatii Filialei Brasov au invatat acest limbaj specific de comunicare a persoanelor surde si il folosesc permanent pentru comunicarea cu acestea. Persoanele surde au inceput sa solicite permanent interpret in limbaj mimico-gestual in contactele cu diverse institutii de stat si particulare, cu organele de justitie si in toate imprejurarile care necesita servicii de interpretariat in limbaj mimico-gestual. Activitatile din cadrul asociatiei au vizat si dezvoltarea unor abilitati de integrare – astfel, persoanele surde au fost implicate in diverse actiuni culturale si sportive.

Datorita interesului si numarului mare de persoane implicate in activitati culturale in anul 1956 s-a infiintat prima echipa artistica si primul spectacol a fost prezentat cu ocazia zilei de 1 mai 1958. Tot in acest an tinerii pasionati de sport au hotarat infiintarea primei echipe de fotbal, o echipa mixta formata din tineri surzi si auzitori. Rezultatele bune obtinute de sportivii din Brasov au constituit un bun exemplu si pentru cei din Sibiu care au infiintat si ei in anul 1967 o echipa de fotbal.

Concomitent cu activitatea fotbalistica sportivii s-au evidentiat si la alte discipline: tenis de masa, schi, atletism, popice, pescuit sportiv, sah, cros. Filiala Brasov a fost initiatoarea organizarii primului campionat de atletism cu sportivii Filialei in anul 1964 la Sibiu. Datorita interesului aratat pentru aceasta competitie, conducerea ANSR a recomandat la acea data si celorlalte filiale sa organizeze astfel de competitii. In aceasta perioada de peste 55 de ani, Filiala Brasov a continuat sa mobilizeze persoanele surde in vederea participarii la diverse intreceri cultural-sportive.

Activitatea cultural-artistica consta in pregatirea membrilor pentru participarea la concursurile literare, de istorie si geografie, concursul Mari personalitati, concursuri de cultura generala etc.

Astfel membrii asociatiei au participat anual la competitii organizate pe plan local si national. De foarte multa popularitate s-au bucurat  urmatoarele actiuni: campionatele de popice, fotbal, atletism, ski, sah, tenis de masa, pescuit, dansurile populare, pantomima, miss.

Persoane care s-au evidentiat in diverse actiuni cultural-sportive

 • concursuri de popice: Andresan Gheorghe, Muscalu Danut, Furnea Marian, Agya Blaziu, Tampau Gheorghe, Rusu Costel, Chirica Catalin;
 • concursuri de pescuit: Dimitrescu Marcel-Constantin, Szas Ioan, Muscalu Danut, Preidt Ioan, Busuioc Nicolae, Boros Aurel, Lemnaru Constantin, Pascaru Ionel;
 • concursuri de sah: Pelican Stere, Pelican Elena, Popcev Stelian, Musca Victor, Mihai Constantin, Urdea Gavrila, Muntenu Gheorghe, Bancescu Florin;
 • concursuri de dansuri: Busuioc Iulian, Busuioc Lenuta, Vranescu Dragos, Kirr Kristian, Chirica Catalin, Pal Teodora, Radoi Mihaela, Rusu Daniela, Dobrea Mariana, Musca Elena, Petrea Mihaela, Chirica Alina, Szilaghi Ciprian, Guyman Zarof;
 • concursuri de miss: Calin Ramona, Baltateanu Dorelia, Cergit Mihaela, Costea Claudia;
 • concursuri de pantomima: Pap Sandor, Zorca Victor, Pelican Elena, Hotoleanu Florin, Georgescu Laura, Pascaru Ionel, Chirica Catalin;
 • meciuri de fotbal: Andresan Gheorghe, Musca Victor, Lado Zoltan, Pal Zoltan, Vasaii Gheorghe, Bara Eugen, Kovacs Karoly, Rusu Costel, Dombay Arpad, Tampau Gheorghe, Dimitrescu Marcel-Constantin, Hotoleanu Florin, Paduraru Robert, Micle Florin, Furnea Florin, Szilaghi Ciprian, Serbu Vasile, Ciobotaru Marius, Vranescu Dragos, Spineanu Ionut, Costea Claudiu, Mihai Constantin, Draghici Ioan;
 • alte activitati culturale: Domnisor Constantin, Mihai Constantin, Busuioc Iulian, Busuioc Lenuta, Radu Andreea, Georgescu Laura.

In mai 2008 a fost infiintat Clubul Sportiv al Surzilor „Tacerea Brasov”, si astfel s-a separat activitatea sociala de cea sportiva. Din mai 2008 pana in septembrie 2009, activitatea clubului sportiv a fost sustinuta de salariatii Filialei Brasov, ca urmare a semnarii unui protocol de colaborare intre ANSR – Filiala Brasov si Clubul Sportiv al Surzilor – Tacerea Brasov.

horizontal divider

Colaboratori

ANSR – Filiala Brasov desfasoara si activitati de colaborare, in acest scop avand incheiate protocoale cu urmatoarele institutii:

 • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov
 • Asociatia Nevazatorilor Brasov
 • Agentia Judeteana pentru ocuparea Fortei de Munca Brasov
 • Clubul Sportiv al Surzilor – „Tacerea Brasov”
 • Comitetul Judetean de Analiza a Problemelor Persoanelor cu Handicap Brasov.

horizontal divider

Proiecte

Printre actiunile organizate la nivel national pentru care s-a obtinut finantare in urma depunerii de proiecte se numara:

 • Aniversarea a 50 de ani de la infiintarea Filialei Surzilor Brasov, in anul 2003
 • Siminar de lucru cu personalul salariat al ANSR in anul 2003
 • Campionat National de Popice in anul 2004
 • Campionat National de Sah in anul 2006

horizontal divider

Salariati

In aceasta perioada de peste 55 de ani de activitate neintrerupta dedicata persoanelor surde, Filiala Brasov a fost condusa de urmatorii presedinti:

 • Rotaru Iosif –  primul presedinte al Filialei Brasov (1953-1954 si 1963-1966);
 • Muntean Gheorghe (1966-1995);
 • Dobrea Mariana (1996- 2002);
 • Szabo Rozalia (2002-prezent).

Salariati care au lucrat si s-au implicat in activitati sociale, culturale, sportive, administrative: Ionescu Ion, Chitu Fimia, Banyay Katalin, Ciobanu Paul, Osan Viorica, Ciuculan Lilica.

horizontal divider

Voluntari

 • Andresan Silviu Gheorghe – jurist
 • Garbacea Julieta Aurelia – psiholog
 • Draganuta Laurentiu – asistent social
 • Vatamanu Coanta Ioana Dorina – psiholog
 • Ciocsan Oana Alexandra – psiholog

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>