• Română
 • English
 • Educație

  Legea Educatiei Nationale

  Conventia O.N.U. cu privire la drepturile Copilului – ARTICOLUL 28

  1. Statele parti recunosc dreptul copilului la educație si, în vederea asigurarii exercitarii acestui drept în mod progresiv  si pe baza egalitătii de sanse, în special, statele membre vor avea obligatia:

  a) de a asigura învatamantul primar obligatoriu si gratuit pentru toti;

  b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învatamant secundar, atat general, cat si profesional si de a le pune la dispozitia tuturor copiilor si de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua masuri corespunzatoare, cum ar fi instituirea gratuitatii învatamantului si acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;

  c) de a asigura tuturor accesul la învatamantul superior, în functie de capacitatea fiecaruia, prin toate mijloacele adecvate;

  d) de a pune la dispozi]ie copiilor si de a permite accesul acestora la informarea si orientarea scolara si profesionala;

  e) de a lua masuri pentru încurajarea frecventarii cu regularitate a scolii si pentru reducerea ratei abandonului scolar.

  2. Statele parti vor lua toate masurile corespunzatoare pentru a asigura aplicarea masurilor de disciplina scolara într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinta umana si în conformitate cu prezenta conventie.

  3. Statele parti vor promova si vor încuraja cooperarea internationala în domeniul educatiei, mai ales în scopul de a contribui la eliminarea ignorantei si a analfabetismului în lume si de a facilita accesul la cunostinte stiintifice si tehnice si la metode de învatamant moderne. In aceasta privinta se va tine seama, în special, de nevoile tarilor în curs de dezvoltare.h