• Română
 • English
 • Interpretare

  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu prefecturile, consiliile județene, primăriile, consiliile locale și instituțiile subordonate
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituțiile de administrație publică: direcții de impozite și taxe, direcții de evidență a persoanelor, administrațiile domeniului public, corpul gardienilor publici
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituțiile de protecție socială: direcții de asistență și protecție socială, centre de plasament, cantine de ajutor social, cămine pentru persoane vârstnice
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu direcțiile județene de finanțe publice, subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu casele județene ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu agențiile județene ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu casele județene ale Casei Naționale de Pensii Publice și Asigurări Sociale
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituțiile de sănătate publică: spitale și centre medicale, cabinete ORL și cabinete de protezare auditivă
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituțiile sistemului judiciar: curți de apel, tribunale, parchete, judecătorii, birouri notariale, inspectorate județene de poliție
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituțiile de învățământ: creșe, grădinițe, școli, licee, grupuri școlare, școli post-liceale, colegii, facultăți
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituțiile de cultură: case de cultură, teatre, muzee, biblioteci, posturi de televiziune
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu alte instituții publice
  • Servicii de interpretariat/sprijinire oferite în relația cu instituții private: furnizori utilități, transport de bunuri și persoane, telecomunicații, bănci etc.