• Română
 • English
 • Servicii sociale

  1. Servicii oferite persoanelor surde

  1.1. Servicii oferite copiilor surzi

  • Identificare copii surzi
  • Referire cazuri de copii surzi către SECCD
  • Colaborare cu SECCD în vederea încadrării în gradul de handicap a copiilor surzi
  • Colaborare cu SECCD în vederea orientării școlare/profesionale a copiilor surzi
  • Colaborare cu SECCD în vederea stabilirii unor măsuri de protecție specială
  • Colaborare cu SECCD în vederea reevaluării anuale a copiilor surzi
  • Referire cazuri de copii surzi către servicii de specialitate (recuperare, terapie etc.)
  • Sprijin în obținerea drepturilor aferente gradului de dizabilitate
  • Colaborare cu școlile speciale pentru surzi
  • Colaborare cu cabinete ORL

  1.2. Servicii oferite tinerilor surzi

  • Colaborare cu școlile speciale în vederea monitorizării tinerilor proveniți din aceste unități de învățământ, cu scopul integrării lor pe piața muncii
  • Servicii de informare cu privire la prevederile legale referitoare la protecția șomerilor și acordarea serviciilor de ocupare și formare profesională
  • Sprijin în întocmirea dosarului de indemnizație de somaj
  • Servicii de mediere în vederea plasării pe piața muncii și instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă
  • Servicii de reorientare profesionala, în colaborare cu furnizori de programe de formare, prin cursuri de formare profesională de scurtă durată
  • Sondarea opiniei tinerilor și consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a somajului
  • Contactarea angajatorilor
  • Informarea angajatorilor cu privire la prevederile legale care fac referire la angajarea persoanelor cu dizabilități
  • Participarea la burse de locuri de muncă
  • Alte servicii sociale oferite tinerilor surzi

  1.3. Servicii oferite adulților surzi

  • Activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup
  • Măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză
  • Activități de informare și consiliere cu privire la drepturi și obligații
  • Sprijin în întocmirea dosarului de încadrare în tip și grad de handicap
  • Servicii de consiliere și consultanță (socială, psihologică, juridică, vocațională, profesională)
  • Activități de sprijin și orientare în vederea integrării, readaptării și recalificării profesionale
  • Mediere și asistență la locul de muncă
  • Servicii de distribuție (abonamente, bilete de călătorie gratuită AUTO și CFR, legitimații de membru, adeverințe etc.)

  1.4. Servicii oferite vârstnicilor surzi

  • Informare, consiliere și sprijin în vederea pensionării (pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate, pensie de urmaș)
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea recalculării pensiei
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea încheierii de contracte de asigurare
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea recunoașterii stagiului de cotizare
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea obținerii de indemnizații prevăzute de legi speciale
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea beneficierii de bilete de tratament balnear pentru asigurați și pensionari
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea beneficierii de bilete de odihnă pentru asigurați
  • Informare, consiliere și sprijin în vedere obținerii ajutorului de deces, în cazul asiguratului, pensionarului sau a unui membru al familiei

  2. Servicii oferite persoanelor hipoacuzice

  2.1. Servicii oferite copiilor hipoacuzici

  • Identificare copii hipoacuzici
  • Referire cazuri de copii hipoacuzici către SECCD
  • Colaborare cu SECCD în vederea încadrării în gradul de handicap a copiilor hipoacuzici
  • Colaborare cu SECCD în vederea orientării școlare/profesionale a copiilor hipoacuzici
  • Colaborare cu SECCD în vederea stabilirii unor măsuri de protecție specială
  • Colaborare cu SECCD în vederea reevaluării anuale a copiilor hipoacuzici
  • Referire cazuri de copii hipoacuzici către servicii de specialitate (recuperare, terapie etc.)
  • Sprijin în obținerea drepturilor aferente gradului de dizabilitate
  • Colaborare cu școlile speciale pentru surzi
  • Colaborare cu școlile de masa în care sunt încadrați copii hipoacuzici
  • Colaborare cu cabinete ORL
  • Colaborare cu firme care oferă servicii de protezare auditivă

  2.2. Servicii oferite tinerilor hipoacuzici

  • Colaborare cu școlile speciale / de masă, în vederea monitorizării tinerilor proveniți din aceste unități de învățământ, cu scopul integrării lor pe piața muncii
  • Servicii de informare cu privire la prevederile legale referitoare la protecția șomerilor și acordarea serviciilor de ocupare și formare profesională
  • Sprijin în întocmirea dosarului de indemnizație de somaj
  • Servicii de mediere în vederea plasării pe locurile de muncă vacante existente pe plan local și instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă
  • Servicii de reorientare profesională, în colaborare cu furnizori de programe de formare, prin cursuri de formare profesională de scurtă durată
  • Sondarea opiniei tinerilor și consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a somajului
  • Contactarea angajatorilor prin diferite mijloace de comunicare
  • Informarea angajatorilor cu privire la prevederile legale care fac referire la angajarea persoanelor cu dizabilități
  • Participarea la burse de locuri de muncă
  • Alte servicii sociale oferite tinerilor hipoacuzici

  2.3. Servicii oferite adulților hipoacuzici

  • Activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup
  • Măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză
  • Activități de informare și consiliere cu privire la drepturi și obligații
  • Sprijin în întocmirea dosarului de încadrare în tip și grad de handicap
  • Servicii de consiliere și consultanță (socială, psihologică, juridică, vocațională, profesională)
  • Activități de sprijin și orientare în vederea integrării, readaptării și recalificării profesionale
  • Mediere și asistență la locul de muncă

  2.4. Servicii oferite vârstnicilor hipoacuzici

  • Informare, consiliere și sprijin în vederea pensionării (pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate, pensie de urmaș)
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea recalculării pensiei
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea încheierii de contracte de asigurare
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea recunoașterii stagiului de cotizare
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea obținerii de indemnizații prevazute de legi speciale
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea beneficierii de bilete de tratament balnear pentru asigurați și pensionari
  • Informare, consiliere și sprijin în vederea beneficierii de bilete de odihnă pentru asigurați
  • Informare, consiliere și sprijin în vedere obținerii ajutorului de deces, în cazul asiguratului, pensionarului sau a unui membru al familiei

  3. Servicii oferite familiilor de persoane auzitoare care au copii surzi

  • Colaborarea cu unități medicale din județul de jurisdicție, în vederea identificării cazurilor de copii cu pierdere de auz
  • Medierea relației dintre familiile care au copii cu pierdere de auz și SECCD
  • Medierea relației dintre familiile care au copii cu pierdere de auz și școlile speciale
  • Medierea relației dintre familiile care au copii cu pierdere de auz și comunitatea persoanelor surde
  • Informarea familiilor care au copii cu pierdere de auz cu privire la serviciile de recuperare și reabilitare disponibile
  • Informarea familiilor care au copii cu pierdere de auz cu privire la tipurile de intervenție care pot fi adaptate la nevoile specifice ale copilului cu dizabilitate
  • Consilierea psiho-socială a familiilor care au copii cu pierdere de auz