• Română
 • English
 • Servicii sociale

  1. Servicii oferite persoanelor surde

  1.1. Servicii oferite copiilor surzi

  • Identificare copii surzi
  • Referire cazuri de copii surzi catre SECCD
  • Colaborare cu SECCD in vederea incadrarii in gradul de handicap a copiilor surzi
  • Colaborare cu SECCD in vederea orientarii scolare/profesionale a copiilor surzi
  • Colaborare cu SECCD in vedere stabilirii unor masuri de protectie speciala
  • Colaborare cu SECCD in vederea reevaluarii anuale a copiilor surzi
  • Referire cazuri de copii surzi catre servicii de specialitate (recuperare, terapie etc.)
  • Sprijin in obtinerea drepturilor aferente gradului de dizabilitate
  • Colaborare cu scolile speciale pentru surzi
  • Colaborare cu cabinete ORL

  1.2. Servicii oferite tinerilor surzi

  • Colaborare cu scolile speciale in vederea monitorizarii tinerilor proveniti din aceste unitati de invatamant, cu scopul integrarii lor pe piata muncii
  • Servicii de informare cu privire la prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si formare profesionala
  • Sprijin in intocmirea dosarului de indemnizatie de somaj
  • Servicii de mediere in vederea plasarii pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
  • Servicii de reorientare profesionala, in colaborare cu furnizori de programe de formare, prin cursuri de formare profesionala de scurta durata
  • Sondarea opiniei tinerilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului
  • Contactarea angajatorilor prin diferite mijloace de comunicare
  • Informarea angajatorilor cu privire la prevederile legale care fac referire la angajarea persoanelor cu dizabilitati
  • Participarea la burse de locuri de munca
  • Alte servicii sociale oferite tinerilor surzi

  1.3. Servicii oferite adultilor surzi

  • Activitati de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale si de grup
  • Masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza
  • Activitati de informare si consiliere cu privire la drepturi si obligatii
  • Sprijin in intocmirea dosarului de incadrare in tip si grad de handicap
  • Servicii de consiliere si consultanta (sociala, psihologica, juridica, vocationala, profesionala)
  • Activitati de sprijin si orientare in vederea integrarii, readaptarii si recalificarii profesionale
  • Mediere si asistenta la locul de munca
  • Servicii de distributie (abonamente, bilete de calatorie gratuita AUTO si CFR, legitimatii de membru, adeverinte etc.)

  1.4. Servicii oferite varstnicilor surzi

  • Informare, consiliere si sprijin in vederea pensionarii (pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata, pensie anticipata partiala, pensie de invaliditate, pensie de urmas)
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea recalcularii pensiei
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea incheierii de contracte de asigurare
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea recunoasterii stagiului de cotizare
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea obtinerii de indemnizatii prevazute de legi speciale
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea beneficierii de bilete de tratament balnear pentru asigurati si pensionari
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea beneficierii de bilete de odihna pentru asigurati
  • Informare, consiliere si sprijin in vedere obtinerii ajutorului de deces, in cazul asiguratului, pensionarului sau a unui membru al familiei

  2. Servicii oferite persoanelor hipoacuzice

  2.1. Servicii oferite copiilor hipoacuzici

  • Identificare copii hipoacuzici
  • Referire cazuri de copii hipoacuzici catre SECCD
  • Colaborare cu SECCD in vederea incadrarii in gradul de handicap a copiilor hipoacuzici
  • Colaborare cu SECCD in vederea orientarii scolare/profesionale a copiilor hipoacuzici
  • Colaborare cu SECCD in vedere stabilirii unor masuri de protectie speciala
  • Colaborare cu SECCD in vederea reevaluarii anuale a copiilor hipoacuzici
  • Referire cazuri de copii hipoacuzici catre servicii de specialitate (recuperare, terapie etc.)
  • Sprijin in obtinerea drepturilor aferente gradului de dizabilitate
  • Colaborare cu scolile speciale pentru surzi
  • Colaborare cu scolile de masa in care sunt incadrati copii hipoacuzici
  • Colaborare cu cabinete ORL
  • Colaborare cu firme care ofera servicii de protezare auditiva

  2.2. Servicii oferite tinerilor hipoacuzici

  • Colaborare cu scolile speciale / de masa, in vederea monitorizarii tinerilor proveniti din aceste unitati de invatamant, cu scopul integrarii lor pe piata muncii
  • Servicii de informare cu privire la prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si formare profesionala
  • Sprijin in intocmirea dosarului de indemnizatie de somaj
  • Servicii de mediere in vederea plasarii pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
  • Servicii de reorientare profesionala, in colaborare cu furnizori de programe de formare, prin cursuri de formare profesionala de scurta durata
  • Sondarea opiniei tinerilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului
  • Contactarea angajatorilor prin diferite mijloace de comunicare
  • Informarea angajatorilor cu privire la prevederile legale care fac referire la angajarea persoanelor cu dizabilitati
  • Participarea la burse de locuri de munca
  • Alte servicii sociale oferite tinerilor hipoacuzici

  2.3. Servicii oferite adultilor hipoacuzici

  • Activitati de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale si de grup
  • Masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza
  • Activitati de informare si consiliere cu privire la drepturi si obligatii
  • Sprijin in intocmirea dosarului de incadrare in tip si grad de handicap
  • Servicii de consiliere si consultanta (sociala, psihologica, juridica, vocationala, profesionala)
  • Activitati de sprijin si orientare in vederea integrarii, readaptarii si recalificarii profesionale
  • Mediere si asistenta la locul de munca

  2.4. Servicii oferite varstnicilor hipoacuzici

  • Informare, consiliere si sprijin in vederea pensionarii (pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata, pensie anticipata partiala, pensie de invaliditate, pensie de urmas)
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea recalcularii pensiei
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea incheierii de contracte de asigurare
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea recunoasterii stagiului de cotizare
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea obtinerii de indemnizatii prevazute de legi speciale
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea beneficierii de bilete de tratament balnear pentru asigurati si pensionari
  • Informare, consiliere si sprijin in vederea beneficierii de bilete de odihna pentru asigurati
  • Informare, consiliere si sprijin in vedere obtinerii ajutorului de deces, in cazul asiguratului, pensionarului sau a unui membru al familiei

  3. Servicii oferite familiilor de persoane auzitoare care au copii surzi

  • Colaborare unitati medicale din judetul de jurisdictie, in vederea identificarii cazurilor de copii cu pierdere de auz
  • Medierea relatiei dintre familiile care au copii cu pierdere de auz si SECCD
  • Medierea relatiei dintre familiile care au copii cu pierdere de auz si scolile speciale
  • Medierea relatiei dintre familiile care au copii cu pierdere de auz si comunitatea persoanelor surde
  • Informarea familiilor care au copii cu pierdere de auz cu privire la serviciile de recuperare si reabilitare disponibile
  • Informarea familiilor care au copii cu pierdere de auz cu privire la tipurile de interventie care pot fi adaptate la nevoile specifice ale copilului cu dizabilitate
  • Consilierea psiho-sociala a familiilor care au copii cu pierdere de auz