• Română
 • English
 • Alegeri 2021

  Candidații pentru alegerile din data de 26 iunie 2021 sunt:

  Pentru ocuparea funcției de Președinte:


  Burghelea Adrian Spiridon – A.N.S.R. Filiala Bacău

  Grecu Mihail – Președintele în exercițiu al A.N.S.R.

  Pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte:


  Paraschiv Elisabeta – Vicepreședinte în exercițiu al A.N.S.R.

  Pentru ocuparea funcției de responsabil al Departamentului de Educație:

  Axinte Marinela – A.N.S.R. Filiala Iași

  Pentru ocuparea funcției de responsabil al Departamentului L.S.R.:

  Butan Marian – A.N.S.R. Filiala Argeș

  Pentru ocuparea funcției de Cenzor A.N.S.R.:

  Cercel Constantin – A.N.S.R. Filiala Galați

  Tautu Claudia Simona – A.N.S.R. Filiala Cluj

  În perioada 06 – 31 ianuarie 2020 s-au depus dosarele pentru ocuparea funcției de președinte, vicepreședinte și lider de departament. (candidații trebuie să îndeplinească criteriile stabilite și mentionate în ROF, capitolul IV)

  Depunerea dosarului s-a făcut personal sau prin poștă la secretariatul A.N.S.R.- Strada Italiană, nr. 3, Sector 2, București, cod poștal 020973
  Dosarele au fost verificate de către membrii CDN în data de 21 februarie 2020.

  Candidații pot face campanie în rețelele de socializare în perioada 25 februarie – 10 aprilie 2020

  Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la funcția de președinte al A.N.S.R. sunt:

  • Să aibă vârsta de minimium 30 de ani
  • Să fie cetățean român, cu domiciliul în România
  • Să aibă o vechime de cel puțin 10 ani ca membru al asociației
  • Să aibă calități intelectuale și morale semnificative
  • Să fie apt din punct de vedere fizic și intelectual, să aibă capacitate de discernământ
  • Să fie capabil să facă toate diligențele pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu deficiențe de auz
  • Să fie bun organizator, cu simț de răspundere și maturitate
  • Să cunoască și să se exprime corect în limbajul mimico gestual
  • Să cunoască și să aplice corect legile privind protecția special a persoanelor cu handicap, statutul și regulamentele interne ale A.N.S.R.
  • Să fie absolvent de studii liceale/ale unei școli profesionale sau studii universitate, după caz
  • Să se bucure de aprecierea majorității membrilor filialei, respectiv ai asociației
  • Să fie delegat la Adunarea Generală a filialei, respectiv la Adunarea Generală a Asociației
  • Să aibă acordul CDN/CDF de a participa la înscrierea pentru această funcție
  • Să prezinte în cadrul alegerilor pentru funcția de președinte A.N.S.R. platform sau programul în baza căreia va conduce A.N.S.R.
  • Să fi plătit cotizația, cu regularitate, la zi

  Dosarul cuprinde următoarele documente:

  • Cerere de înregistrare a candidaturii
  • Curriculum Vitae
  • Actul medical din care să rezulte că este apt fizic, emis de medicul de familie
  • Avizul psihologic
  • Acordul C.D.F. din care să rezulte că are cel puțin 10 ani vechime ca membru cotizant, cunoaște și se exprimă în limbaj mimico gestual și îndeplinește condițiile privind depunerea candidaturii
  • Adeverința de la locul de muncă din care să rezulte că este salariat sau dovada că este șomer
  • Cupon de pensie sau copie decizie de acordare a pensiei, în cazul pensionarilor
  • Cazier judiciar
  • Scrisoare de intenție
  • Program de conducere A.N.S.R.
  • C.I./B.I.
  • Acte de studii și calificare profesională
  • Alte documente relevante