• Română
 • English
 • Statut

  ART.1 DENUMIREA

  Conferinta Nationala desfasurata in anul 1995 la Sinaia, prin delegatii prezenti au hotarat in unanimitate denumirea de: ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA.

  Denumirea prescurtata este A.N.S.R.

  ART.2 DEFINITIA

  (1) ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA este o organizatie nonguvernamentala, independenta, non-profit, neconditionata politic si religios, cu personalitate juridica, de utilitate publica, care apara si promoveaza drepturile si interesele sociale, profesionale, culturale si educative a persoanelor cu deficienta de auz (surzi, surdo-muti, hipoacuzici) pentru incluziunea sociala si egalizarea sanselor. Primeste sprijin in sustinerea activitatilor specifice din partea autoritatilor centrale si locale, precum si de la persoane fizice si juridice.

  (2) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania se constituie pe baza liberei adeziuni a persoanelor cu deficienta de auz ce doresc a contribui activ la realizarea scopurilor si obiectivelor sale.

  (3) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania functioneaza in baza  Ordonantei nr. 26/30 ian. 2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, modificata si completata prin Legea nr. 246/18 .07. 2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 656 / 25 .07. 2005 si are personalitate juridica potrivit Sentintei Civile nr. 61/PJ/2002 a Judecatoriei Sector 2 Bucuresti.

  (4) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania  este continuatoarea         “Societatii  Amicale a Surdo – Mutilor din Romania“, conform Statutului autentificat la Tribunalul Ilfov, sectia de notariat, sub nr. 328 / 05.01.1920 si a “Asociatiei Surdo-mutilor din Republica Populara Romana“ recunoscuta prin  HCM nr. 1153/ 20.07.1952 si a Sentintei Civile nr. 1909/15.08.1953 a Tribunalului Popular al Raionului T.Vladimirescu, Bucuresti.

  ART. 3 LIMBA

  La nivel national, limba romana si limbajul mimico – gestual recunoscut in Romania prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se utilizeaza in activitatea curenta. In relatiile cu asociatiile similare internationale se va utiliza limbajul mimico – gestual international si limba engleza.

  ART. 4 SIMBOLURILE ASOCIATIEI

  Drapelul A.N.S.R.  este format din culorile bleu-galben, culoarea bleu fiind langa lance.

  ART. 5 SEDIUL ASOCIATIEI

  1. Sediul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania este in Str. Italiana nr.3, sector 2, Bucuresti avand aria operationala pe intreg teritoriul  Romaniei.
  2. Sediul asociatiei poate fi schimbat, in baza hotararii Consiliului Director National.
  3. Asociatia poate infiinta filiale in tara, in conditiile legii.

  ART. 6 DURATA DE FUNCTIONARE

  Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata.

  ART. 7  CONSTITUIREA SI ORGANIZAREA ASOCIATIEI

  (1) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este o organizatie ce reprezinta interesele persoanelor cu deficienta de auz la nivelul intregii tarii, fiind recunoscuta ca organizatie nationala reprezentativa a surzilor din Romania de catre:

  a)  Autoritatile locale si centrale;

  b)  Consiliul National al Dizabilitatii din Romania (C.N.D.R.);

  c)  Uniunea Europeana a Surzilor (E.U.D.);

  d)  Federatia Mondiala a Surzilor (W.F.D.);

  (2) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania isi desfasoara intreaga activitate atat la nivel central, cat si la nivel judetean, prin filialele sale in conformitate cu prevederile Statutului asociatiei si a regulamentului de organizare si functionare.

  (3) Filialele fac parte componenta din structura organizatorica a A.N.S.R.,  au personalitate juridica, si dobandesc dreptul si capacitatea efectiva de a gestiona interesele acesteia  in numele sau in limitele legii, precum si a competentelor prevazute de Statut si de hotararile si regulamentele asociatiei.

  (4) Filialele teritoriale au dreptul de a-si alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociatiei, a Statutelor proprii si  Regulamentului de organizare si functionare.

  (5) Fiecare membru al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania este liber sa participe la realizarea obiectivelor si activitatilor asociatiei.

  (6) Membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania aleg organele de conducere centrale prin reprezentanti, numiti in continuare “delegati”.

  CAPITOLUL II

  SCOPURILE  SI OBIECTIVUL ASOCIATIEI NATIONALE A SURZILOR DIN ROMANIA

  ART.8 SCOPURILE A.N.S.R.

  Scopurile Asociatiei, se realizeaza in folosul membrilor sai si constau in promovarea si apararea drepturilor persoanelor cu deficienta de auz, precum si in acordarea de servicii sociale.

   1. SCOP UMANITAR.  Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, ce functioneaza ca asociatie nationala a filialelor si sucursalelor de surzi din Romania, avand ca principal scop crearea unui cadru organizat in care persoanele cu deficienta de auz, adulti si minori ca si familiile acestora, sa-si poata exprima dezideratele, sa fie sprijiniti in realizarea drepturilor cetatenesti  in vederea egalizarii sanselor.

  2. SCOP SOCIAL. Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este organizatia in care se sintetizeaza problemele sociale cu care se confrunta persoanele cu deficiente de auz in dorinta de a trai decent si a se integra in societate.

  3. SCOP EDUCATIV. Asociatia Nationala a Surzilor din Romania organizeaza, sprijina si colaboreaza cu unitatile scolare, centrele de pregatire profesionala, cultural/educative si sportive, asigurand cadrul organizatoric al activitatilor planificate in acest scop.

  4. SCOP ECONOMIC. Asociatia Nationala a Surzilor din Romania isi propune sa foloseasca toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale si umanitare.

  5. SCOP DE REGLEMENTARE . Asociatia Nationala a Surzilor din Romania sintetizeaza toate normele legale interne si internationale care se identifica  cu problemele membrilor sai si elaboreaza proiecte, acte normative pe care le promoveaza.

  6. SCOP DE REPREZENTARE.  Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este singura organizatie care ii reprezinta pe membrii sai in raport cu autoritatile, cu celelalte organizatii nonguvernamentale, cu agentii economici, cu unitatile culturale, sportive, de invatamant si, in general, cu tertii, atat in tara, cat si in strainatate.

  ART.9  OBIECTIVUL SI ACTIVITATILE A.N.S.R.

  • Recunoscand pierderea lor auditiva ca o deficienta ireversibila, surzii au creat un limbaj mimico – gestual si o cultura proprie in cadrul organizatiilor de surzi in scopul incluziunii lor sociale.
  • Obiectivul asociatiei consta in sustinerea si integrarea persoanelor cu deficienta de auz in societate.
  • In aceasta perspectiva si in concordanta cu prevederile Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, Asociatia, prin structurile special create, desfasoara urmatoarele activitati:

  1)   Asigurarea asistentei metodologice si coordonarea activitatilor filialelor, cluburilor membri ai asociatiei, de pe intreg teritoriu tarii;

  2)   Colaboreaza la depistarea si investigarea copiilor si adultilor cu deficienta de auz pentru crearea bazei de date, necesara implementarii planului de interventie si recuperare a persoanei surde;

  3)   Sprijinirea membrilor surzi la intocmirea si depunerea dosarelor pentru obtinerea drepturilor ce li se cuvin, conform legislatiei in vigoare;

  4)   Acordarea de asistenta si consiliere in limbaj mimico – gestual membrilor sai.

  5)   Asistenta si sprijin  minorilor surzi, pentru inscrierea la scolile speciale si de formare profesionala la diferite nivele, in vederea adaptarii lor la sistemul educational;

  6)   Asigura servicii specifice de interpret in limbaj mimico – gestual, in situatii sociale diverse (politie, tribunal, spital, familie, loc de munca, etc.) prin intermediul interpretului in limbaj mimico-gestual autorizat.

  7)   Sprijina membrii asociatiei la ocuparea locurilor de munca si respectarea dispozitiilor legale,de catre angajatori in privinta crearii conditiilor de munca specifice;

  8)   Editarea si tiparirea de publicatii si lucrari de specialitate in limbaj mimico – gestual;

  9)   Organizeaza cursuri, seminarii si diverse activitati de formare , in diferite domenii , pentru interesul membrilor si al societatii civile;

  10)    Promoveaza proiecte privind dezvoltarea politicilor sociale, medicale , educatie, integrare, cercetare, protezare etc, din initiativa proprie sau in parteneriat cu Ministerele, Autoritatile Nationale, Organele Centrale si Locale, cu persoane fizice sau juridice, organizatii nonguvernamentale, etc.

  11)    Sprijina desfasurarea cursurilor de reconversie profesionala, a membrilor sai, in parteneriat cu organele abilitate, necesare ocuparii unui loc de munca;

  12)     Asigura sprijin in asigurarea  asistentei  juridice ;

  13)    Promoveaza activitati sociale, cultural – educative si  recreative, interne si internationale , specifice persoanei surde;

  14)    Combaterea discriminarii membrilor sai, sub toate aspectele;

  15)    Intretinerea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu organismele internationale si organizatiile similare.

  16)    Promoveaza si sprijina asigurarea serviciilor medicale de specialitate (ORL) pentru membrii sai cu respectarea legislatiei in vigoare si a dispozitiilor din domeniu medical;

  17)    Organizeaza si desfasoara cursuri in limbaj mimico- gestual conform legislatiei in parteneriat cu toate institutiile de profil;

  18)    Promovarea activitatilor cultural/educative specifice surzilor in vederea incluziunii sociale si accesul lor la  viata societatii civile;

  19)    Pledeaza pentru respectarea drepturilor membrilor sai cuprinse in legislatia tarii si in conventiile ratificate de Romania, pe care le promoveaza, dezvoltand programe privind protectia speciale a persoanelor surde;

  ART. 10 PRINCIPIILE A.N.S.R.

  • Principiul unitatii nationale: conform acestui principiu, ANSR este singura organizatie care reprezinta interesele membrilor la nivelul intregii tari, fiind recunoscuta ca organizatie nationala reprezentativa atat de autoritatile publice romane, cat si de organizatiile internationale.
  • Principiul legalitatii: conform acestui principiu, intreaga activitate a Asociatiei se desfasoara atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, ale Statutului Asociatiei si ale statutelor filialelor. Actul constitutiv si statutul Filialei nu pot contine prevederi contrare Statutului A.N.S.R.
  • Principiul autonomiei functionale: conform acestui principiu, Asociatia are dreptul si capacitatea efectiva de autogestiune si are autonomie administrativa si financiara. Filiala incheie acte juridice in numele si pe seama acesteia cu aplicarea si respectand competentele stabilite de lege, de Statutul Asociatiei.
  • Principiul eligibilitatii: prin acest principiu, Asociatia are dreptul de a-si alege independent organele de conducere, conform Statutului A.N.S.R. si reglementarilor interne.
  • Principiul interesului comun si al solidaritatii: conform acestui principiu, membrii A.N.S.R. desfasoara activitati, isi asuma responsabilitati si obligatii in beneficiul organizatiei si a membrilor acesteia.

  CAPITOLUL III

  MEMBRII ASOCIATIEI

  ART.11 CLASIFICAREA MEMBRILOR

  1. MEMBRII ASOCIATIEI;
  2. MEMBRII COLABORATORI;
  3. MEMBRII SUSTINATORI;
  4. MEMBRII FONDATORI si MEMBRII DE ONOARE.

  ART.12 MEMBRII ASOCIATIEI

  (1) Membrii asociatiei sunt persoane cu deficienta de auz (surzi, surdo-muti, hipoacuzici) care au o pierdere de auz la ambele urechi si de peste 50 de decibeli la urechea cea mai buna, au implinit varsta 18 ani fara deosebire de nationalitate, religie sau sex – si accepta Statutul filialei si, implicit, al A.N.S.R.

  (2)  Calitatea de membru al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania poate fi dobandita de orice cetatean roman sau rezident strain, care a implinit varsta de 18 ani si care atesta incadrarea in gradele de handicap de auz: grav, accentuat si mediu, prin acte medicale legale recunoscute in tara noastra.

  (3) Poate deveni membru al asociatiei orice persoana ce respecta conditiile din paragraful anterior si adera la Statutul asociatiei si actioneaza conform obiectivelor ei.

  (4) Nu pot fi membri persoanele cu tulburari grave de comportament sau persoanele condamnate si care nu au fost reabilitate.

  (5)  Pentru inscrierea ca membru al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, solicitantul se va adresa presedintelui filialei in raza careia isi are domiciliul sau resedinta.

  (6)   Primirea ca membru se face de catre presedintele filialei, in baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale si a actelor de stare civila care dovedesc ca solicitantul are domiciliul in raza de activitate a filialei respective;

  (7) Pot fi membri si cetatenii romani domiciliati in strainatate si care recunosc statutul A.N.S.R.

  (8) Presedintele filialei are obligatia de a supune aprobarii Consiliului Director al acesteia toate solicitarile, in prima sedinta dupa data depunerii lor la filiala. In cazul respingerii solicitarii de aderare, atat de Presedinte, cat si de Consiliul Director, acesta se va comunica in scris celui in drept, motivat, in cel mult 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere, care este irevocabila .

  (9) Membrii care au avut funcţii de conducere si au demisionat sau au fost excluşi la cererea expresa a membrilor A.G. sau a CDF/CDN, respectiv in cazul abaterilor grave, nu mai au dreptul să candideze pentru nici o funcţie de conducere în filiale sau ANSR.

  ART.13 MEMBRII COLABORATORI

  Organizatiile cu profil similar, altele decat asociatiile, filialele sau sucursalele de surzi, ce sustin obiectivele asociatiei, pot fi admise ca membri colaboratori, pot fi invitati la sedintele filialei sau Asociatiei, fara drept de vot.

  ART.14 MEMBRII SUSTINATORI

  Organizatiile, persoanele fizice sau juridice care doresc sa sustina material activitatile filialei, pot fi acceptati ca membrii sustinatori, pot participa la sedintele filialei, fara drept de vot.

  ART. 15 MEMBRII FONDATORI SI MEMBRII DE ONOARE

  In functie de contributia adusa, membrii pot fi clasificati astfel:

  1. membri fondatori – surzi care au contribuit la constituirea asociatiei si filialelor;
  2. membri de onoare – cei care au merite deosebite la dezvoltarea si consacrarea filailei.

  CAPITOLUL IV

  DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR A.N.S.R.

  ART.16 DREPTURILE MEMBRILOR

  Membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania au urmatoarele DREPTURI:

  a)   sa beneficieze in mod nediscriminatoriu de serviciile asociatiei;

  b)   sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei sau filialei de la varsta de 18 ani, cu exceptia suferinzilor de boli psihice;

  c)   sa participe la sedintele organelor de conducere ale asociatiei sau filialei la care urmeaza sa se ia hotarari care-i vizeaza direct si personal;

  d)   sa se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizari  organelor de conducere ale asociatiei sau filialei;

  e)   sa publice in revista asociatiei lucrari originale, opinii, initiative si propuneri;

  f)    sa fie sprijiniti pentru scolarizare, calificare sau recalificare profesionala, incadrare in munca, asistenta prin asigurare de interpret L.M.G.;

  g)   sa participe la activitatile organizate de asociatie/filiala ;

  h)   sa fie sprijiniti la internarea in unitati de protectie si asistenta sociala, procurarea de aparatura specifica, precum si pentru obtinerea drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare;

  i)    sa fie informati, prin publicatia si site-ul asociatiei precum si prin organele de conducere, despre hotararile adoptate, precum si despre gestionarea resurselor financiare ale asociatiei.

  ART.17 OBLIGATIILE MEMBRILOR

  Membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania au urmatoarele OBLIGATII principale:

  a)   sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului Asociatiei

  b)   sa achite cotizatia de membru al asociatiei

  c)   sa participe la adunarile asociatiei sau filialei la care sunt convocati;

  d)   sa participe la realizarea hotararilor stabilite de conducerea asociatiei sau filialei;

  e)   sa nu desfasoare sau sa participe la actiuni contrare intereselor asociatiei/filialei, sau care ar impiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;

  f)    sa pastreze si sa protejeze patrimoniul asociatiei/filialei;

  g)   sa nu desfasoare in paralel activitati specifice si comune asociatiei/filialei;

  ART. 18  INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL A.N.S.R.

  Pierderea calitatii de membru al asociatiei poate interveni in urmatoarele situatii:

  1. prin cerere scrisa, ca expresie a propriei sale vointe;
  2. prin deces ;
  3. prin neplata cotizatiei in termen de 2 ani
  4. prin excludere conform Regulamentului de Organizare si Functionare al A.N.S.R.

  ART.19 SANCTIUNI

  (1) Membrilor A.N.S.R. se aplica urmatoarele sanctiuni:

  1. avertisment scris;
  2. avertisment sever si ultimatum;
  3. suspendarea temporara din calitatea de membru al A.N.S.R;
  4. suspendarea sau excluderea din organul de conducere din care face parte;
  5. excluderea din A. N. S. R.

  CAPITOLUL V

  ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

  ART. 20 ORGANELE ASOCIATIEI:

  Asociaţia este structurata astfel:

  1. Organe centrale :
  2. Adunarea generală a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România;
  3. Consiliul director national al Asociaţiei Nationale a Surzilor din România.
  4. Comisia de cenzori a Asociaţiei Nationale a Surzilor din România.
  5. Organe ale structurilor teritoriale:
  6. Filiala:
  7. Adunarea generala a filialei;
  8. Consiliul director al filialei;
  9. Comisia de cenzori a filialei.
  10. Sucursala:
  11. Consiliul sucursalei.

  ART. 21  ADUNAREA GENERALA A A.N.S.R.

  Adunarea generala a Asociatiei Nationala a Surzilor din Romania este organul de conducere al asociatiei si este format din delegatii mandatati de membrii asociatiei, prin alegeri la nivelul structurilor locale si teritoriale, conform principiilor statutului.

  ART. 22 COMPETENTELE ADUNARII GENERALE A A.N.S.R.

  Adunarea generala a asociatiei are urmatoarele competente:

  1. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
  2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
  3. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului director national si al Comisiei de cenzori;
  4. Infiintarea de filiale cu personalitate juridica si acreditate;
  5. Modificarea actului constitutiv si statutului, cu mentiunea ca schimbarea sediului social poate fi hotarata si de catre Consiliul Director National;
  6. Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase după lichidare, conform legii;
  7. Adoptarea altor hotarari privind activitatea generala a asociatiei;
  8. Aprobarea regulilor generale de organizare si functionare a Comisiei de Cenzori.

  ART.23 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ADUNARII GENERALE A A.N.S.R.

  (1) Adunarea generala se intruneste in sedinte ordinare anual si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este convocata statutar;

  (2) Convocarea Adunarii generale se face prin:

  1. Hotararea Consiliului Director National;
  2. Vointa exprimata in scris, prin hotararea a cel putin 50 + 1 din numarul filialelor;

  (3) Convocarea se comunica de C.D.N. prin scrisori recomandate sau prin posta electronica, trimise filialelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita, la care se atasează ordinea de zi a sedintei;

  (4) Norma de reprezentare a membrilor in Adunarea Generala va fi stabilita de Consiliul Director National. Preşedinţii filialelor sunt in mod obligatoriu delegati la  Adunarea Generala;

  (5) Adunarea Generală este legal constituita daca sunt prezenti doua treimi din numarul delegatilor, legal convocati;

  (6) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi exprimate si devin obligatorii pentru toti membrii asociatiei;

  (7) Modalitatile tehnice de exprimare a votului sunt elaborate de Consiliul director si supuse aprobarii Adunarii generale.

  Art. 24 CONSILIUL DIRECTOR NATIONAL

  Organizarea si functionarea consiliului director national (CDN)

  (1)  Consiliul Director National asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării   Generale.

  (2)   Din componenta Consiliului Director National fac parte in mod obligatoriu:

  1. Presedintele A.N.S.R.;
  2. Vicepresedintele A.N.S.R.;
  3. Cate un reprezentant propus de fiecare filiala dintre delegatii prezenti si validati de Adunarea Generala a A.N.S.R.

  (3)  In Consiliul Director National pot fi cooptati un numar de specialisti care vor elabora documentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii.

  (4)  Consiliul Director National se intruneste in sedinte semestriale sau in sedinte extraordinare atunci cand interesele asociatiei o cer.

  (5) Şedinţele Consiliului Director National sunt statutare dacă la acestea sunt prezenţi 50+1 dintre membri, iar hotărârile sunt adoptate, numai cu votul majorităţii celor prezenţi.

  (6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director National  îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

  ART. 25 ATRIBUTIILE CONSILIUL DIRECTOR NATIONAL

            Consiliul Director National are urmatoarele atributii:

  1. Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe perioada următoare;
  2. Pune in executare hotararile Adunarii Generale in intervalele dintre reuniunile acesteia;
  3. Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei, in aplicarea si cu limitele competentelor stabilite de lege, de actul constitutiv si de statut, precum si de hotararile Adunarii Generale;
  4. Elaboreaza si aproba organigrama si politica de personal a asociatiei, precum si fisele posturilor prevazute in organigrama in conformitate cu legislatia in vigoare;
  5. Elaborează si aproba, in detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor si sursele de finantare pentru fiecare Adunare Generala, si pentru activitatile specifice;
  6. Elaboreaza si aproba regulamentul intern de functionare;
  7. Hotareste sanctionarea membrilor Consiliului Director National si ai Consiliilor Directoare al filialelor;
  8. Elaboreaza regulamentele activitatilor specifice asociatiei;
  9. Rezolva cererile, sesizarile, contestatiile si reclamatiile primite de la membrii asociatiei;
  10. Aproba si asigura editarea si distribuirea tipariturilor asociatiei;
  11. Convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;
  12. Stabileste nivelul taxei de inscriere si al cotiztiei anuale pentru membri.
  13. Aproba reprezentarea pe plan extern al asociatiei;
  14. Initiaza si asigura perfectionarea personalului asociaţiei;
  15. Infiinteaza Biroul Executiv, format din membrii cu deficienta de auz, si care are ca atributie punerea in executare a hotararilor C.D.N., pe domenii de activitate.
  16. Elaboreaza politicile nationale de protectie sociala si promovarea drepturilor persoanelor surde.
  17. Consiliul Director infiinteaza birouri, departamente, comisii necesare pentru buna functionare a Asociatiei in conformitate cu scopurile stabilite prin Statut.
  18. Infiinteaza comisia de evaluare a competentelor in L.M.G.
  19. Infiinteaza Comisia de Etica si Disciplina ce are urmatoarele atributii:
  20. Analizeaza si mediaza conflictele din filiale ce au ca obiect contestatii la Deciziile C.DF. de sanctionare disciplinara a membrilor;
  21. Analizeaza si mediaza conflictele din cadrul A.N.S.R.;
  22. Formuleaza propuneri de solutionare a conflictelor;
  23. Componenta comisiei si procedura de functionare sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a A.N.S.R.

  ART. 26 PRESEDINTELE A.N.S.R.

  (1) Presedintele Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania este reprezentantul legal al acesteia.

  (2) Presedintele asociatiei este ales de Adunarea Generala a asociatiei dintre delegatii prezenti, prin vot secret, cu votul a 50% +1 din numarul delegatilor prezenti.

  (3) Mandatul Presedintelui A.N.S.R. este de 5 ani.

  ART. 27 ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI A.N.S.R.

  (1) Presedintele Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania are, urmatoarele atributii:

  1. Asigura indeplinirea scopurilor organizatiei si a tuturor hotararilor adoptate;
  2. Reprezinta asociatia in relatia cu autoritatile publice, cu institutiile publice sau private, cu organizatii si fundatii si cu alte persoane juridice si fizice, romane si straine;
  3. Coordoneaza si controleaza intreaga activitate a asociatiei;
  4. Conduce lucrarile Consiliului Director National si ale Adunarii Generale;
  5. Poate incheia acte in numele si pe seama asociatiei, in limitele aprobate prin hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director National;

  (2) In exercitarea mandatului sau, presedintele emite decizii, dispozitii si instructiuni, in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile Statutului.

  (3) Presedintele poate delega unele competente, pe perioade limitate si din motive intemeiate, vicepresedintelui sau oricarui dintre membrii Consiliului Director National al Asociatiei.

  ART. 28 COMISIA DE CENZORI A A.N.S.R.

  (1) Comisia de Cenzori este organul prin care se asigura controlul financiar intern al Asociatiei.

  (2) Comisia de cenzori se alege de catre Adunarea Generala, dintre delegatii prezenti, pentru un mandat de cinci ani.

  (3) Comisia de cenzori este constituita din trei membri, avand in compunerea ei: un presedinte al comisiei, un contabil autorizat sau un expert contabil si un membru.

  • Membrii Consiliului Director si salariatii asociatiei nu pot face parte din Comisia de cenzori.

  ART. 29 ATRIBUTIILE COMISIEI DE CENZORI

  (1) Comisia de cenzori indeplineste urmatoarele atributii principale:

  1. verifica modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
  2. intocmeste rapoarte anuale privind executia bugetara si le prezinta Adunarii generale;
  3. participa la sedintele Adunarii Generale si a Consiliului Director National, fara drept de vot.

  (2) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament propriu de funcţionare;

  (3) Indeplineste orice alta atributie stabilita de Adunarea Generala si prevazuta in Statut.

  ART. 30 STRUCTURILE TERITORIALE

   (1) Structurile teritoriale ale Asociatiei Nationala a Surzilor din Romania sunt:

  1. Filiala;
  2. Sucursala.

  (2) Filialele A.N.S.R. sunt:

  1. A.N.S.R. – Filiala Alba;
  2. A.N.S.R. – Filiala Arad;
  3. A.N.S.R. – Filiala Bacau;
  4. A.N.S.R. –  Filiala Bistrita;
  5. A.N.S.R. –  Filiala Bihor;
  6. A.N.S.R. –  Filiala Botosani;
  7. A.N.S.R. –  Filiala Braila;
  8. A.N.S.R. –  Filiala Brasov;
  9. A.N.S.R. –  Filiala Bucuresti;
  10. A.N.S.R. –  Filiala Buzau;
  11. A.N.S.R. –  Filiala Cluj;
  12. A.N.S.R. –  Filiala Constanta;
  13. A.N.S.R. –  Filiala Craiova;
  14. A.N.S.R. –  Filiala Focsani;
  15. A.N.S.R. –  Filiala Galati;
  16. A.N.S.R. –  Filiala Harghita;
  17. A.N.S.R. –  Filiala Hunedoara;
  18. A.N.S.R. –  Filiala Ialomita;
  19. A.N.S.R. –  Filiala Iasi;
  20. A.N.S.R. –  Filiala Maramures;
  21. A.N.S.R. –  Filiala Neamt;
  22. A.N.S.R. –  Filiala Pitesti;
  23. A.N.S.R. –  Filiala Ploiesti;
  24. A.N.S.R. –  Filiala Resita;
  25. A.N.S.R. –  Filiala Satu Mare;
  26. A.N.S.R. –  Filiala Sibiu;
  27. A.N.S.R. –  Filiala Slatina;
  28. A.N.S.R. –  Filiala Suceava;
  29. A.N.S.R. –  Filiala Targoviste;
  30. A.N.S.R. –  Filiala Mures;
  31. A.N.S.R. –  Filiala Tg. Jiu;
  32. A.N.S.R. –  Filiala Tineret;
  33. A.N.S.R. –  Filiala Timisoara;
  34. A.N.S.R. –  Filiala Tr. Severin;
  35. A.N.S.R. –  Filiala Tulcea;
  36. A.N.S.R. –  Filiala Valcea;
  37. A.N.S.R. –  Filiala Zalau;

  (3)Sucursalele A.N.S.R. sunt:

  1. Sucursala Aiud – in subordinea filialei Alba;
  2. Sucursala Onesti – in subordinea filialei Bacau
  3. Sucursala Comanesti –in subordinea Filialei Bacau
  4. Sucursala Turda – in subordinea filialei Cluj;
  5. Sucursala Dej – in subordinea filialei Cluj;
  6. Sucursala Odorheiul Secuiesc – in subordinea filialei Harghita;
  7. Sucursala Sighetul Marmatiei – in subordinea filialei Maramures;
  8. Sucursala Sighisoara – in subordinea filialei Mures.
  9. Sucursala Roman – in subordinea filialei Neamt;
  10. Sucursala Tg.Neamt – in subordinea filialei Neamt;
  11. Sucursala Bicaz – in subordinea filialei Neamt;
  12. Sucursala Falticeni – in subordinea filialei Suceava;
  13. Sucursala Radauti – in subordinea filialei Suceava;

  ART. 31 FILIALELE ASOCIATIEI

  (1) Filialele asociaţiei sunt structuri teritoriale cu personalitate juridica, constituite in baza Ordonantei 26/2000, organizate pe unul sau mai multe judete, cu  patrimoniu  si organe  de conducere, care functioneaza numai in baza Statutului asociatiei, a regulamentelor acesteia si a statutelor proprii;

  (2)  Filialele fac parte din structura organizatorica a asociatiei, ce recunosc Statutul juridic al asociatiei si autoritatea acesteia, pe toata perioada de functionare.

  (3) Denumirea filialei va fi compusa din urmatoarea sintagma: Asociatia Nationala a Surzilor din Romania – Filiala (…) urmata de denumirea orasului/judetului.

  ART. 32 OBIECTIVELE FILIALEI:

  Filialele asociatiei au urmatoarele obiective:

  1. Participarea activa la realizarea scopurilor asociatiei;
  2. Cuprinderea ca membri pe surzii din raza lor de activitate si organizarea lor pentru:
  3. obtinerea, promovarea si asigurarea aplicarii drepturilor specifice;
  4. asigurarea protectiei sociale a membrilor filialei;
  5. integrarea in viata economico-sociala si profesionala, cultural-artistia;
  6. reprezentarea membrilor si a intereselor lor in fata autoritatilor publice locale, in justiţie si in fata altor institutii de drept public sau privat;

  ART. 33 SARCINILE FILIALEI:

  In vederea realizarii obiectului de activitate, filiala indeplineste urmatoarele sarcini:

  1. Identificarea/depistarea persoanelor cu deficienta de auz din raza teritoriala de activitate si indrumarea lor, in conditiile legii, pentru inscrierea ca membri ai asociatiei;
  2. Intocmirea evidentei nominale si statistice a membrilor din raza sa de activitate;
  3. Organizarea de cluburi, biblioteci, a unor activitati cultural-artistice si a altor activitati specifice, in folosul surzilor;
  4. Organizarea de activitati  recreative si de petrecere a timpului liber;
  5. Incasarea taxelor de inscriere si a cotizatiei membrilor;
  6. Indrumarea si sprijinirea surzilor pentru scolarizare, calificare sau recalificare profesionala, urmarind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operatiuni accesibile acestora;
  7. Sprijinirea membrilor la incadrarea in munca, urmarind crearea de catre angajatori a conditiilor necesare, conform reglementarilor nationale si internationale, precum si sprijinirea adaptarii acestora la locul de munca;
  8. Sprijinirea membrilor  pentru internarea in unitati de asistenta sociala;
  9. Sprijinirea in acordarea de ajutoare, materiale si financiare membrilor aflati in situatii dificile;
  10. Preocuparea permanenta pentru obtinerea, de catre membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare;
  11. Colaborarea cu autoritatile publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislatiei specifice interne si internaţionale;
  12. Intretinerea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania,  precum si cu alte organizatii ale societatii civile, cu respectarea regulamentelor interne ale asociatiei;

  ART. 34 ORGANELE FILIALEI:

  Organele filialelor sunt:

  1. Adunarea Generala a filialei;
  2. Consiliul Director al filialei;
  3. Comisia de Cenzori a filialei.

  ART. 35 ADUNAREA GENERALA A FILIALEI

  (1) Organul de conducere al filialei este Adunarea Generală, constituită din membrii filialei.

  (2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an la convocarea Consiliului director al filialei şi este statutar constituită dacă sunt prezenţi 30 % din numărul membrilor.

  (3) Hotărârile Adunării generale a filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

  (4) Adunarea generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul director al filialei, la cererea a 50 +1 % din numarul  membrilor.

  (5) Convocarea Adunării generale în şedinţă extraordinară se aduce la cunoştinţa membrilor filialei in scris, prin afisare la sediul filialei prin scrisoare recomandata sau posta electronica, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se scopul pentru care a fost convocată.

  ART. 36 ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A FILIALEI

  Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:

  1. Analizeaza si hotaraste asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul director al filialei si a raportului Comisiei de cenzori a filialei;
  2. Aproba si modifica Statutul filialei cu conditia respectarii Statutului asociatiei;
  3. Alege membrii Consiliului director al filialei, presedintele facand parte obligatoriu din Consiliul director;  
  4. Alege si revoca membrii Consiliului Director al filialei in cazul unor abateri disciplinare;
  5. Alege delegaţii la Adunarea generală a asociaţiei, în conformitate cu prevederile statutului acesteia, a regulilor generale de organizare şi desfasurare a Adunării generale şi a hotărârilor Consiliului director national;
  6. Alege si revoca membrii Comisiei de cenzori in cazul unor abateri disciplinare;
  7. Aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori la nivelul filialei;
  8. Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generala a filialei.

  ART. 37 CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI:

  (1) Intre sedintele Adunarii generale, activitatea filialei este administrata de Consiliul director, compus dintr-un numar impar de membri propusi de presedinte si validati de Adunarea generala a filialei.

  (2) Consiliul director al filialei se intruneste in sedinte cel putin o data la doua luni sau ori de cate ori este nevoie.

  ART. 38 ATRIBUTIILE CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI:

  Consiliul director al filialei are urmatoarele atributii:

  1. Duce la indeplinire hotararile Adunarii generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.
  2. Intocmeste si aproba planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, tinand cont de programele si activitatea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania;
  3. Intocmeste si aproba planurile anuale de venituri si cheltuieli ale filialei in conformitate cu instructiunile CDN al asociatiei;
  4. Modifica structura de personal a filialei, in funcţie de resursele financiare si a hotararilor Consiliului director al asociatiei si a legislatiei in vigoare;
  5. Analizeaza rapoartele Comisiei de cenzori a filialei si adopta masurile legale propuse de aceasta în cazul aparitiei unor abateri de la dispozitiile legale;
  6. Stabileste numarul sucursalelor/grupelor din raza de activitate a filialei;
  7. Valideaza sau revoca, organizatorii de sucursala, propunand membrilor alegerea unor noi conducatori.
  8. Aplica sanctiuni, in conformitate cu prevederile Statutului filialei sau cu cele ale Statutului asociatiei;
  9. Asigura administrarea întregii activitati a filialei, ducand la indeplinire hotararile Adunarii Generale a filialei si ale asociatiei;
  10. Asigura asistenta metodologica si coordonarea organizatorilor de sucursala;
  11. Convoaca Adunarile generale ale filialei/sucursala, ori de cate ori este necesar;
  12. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul director national, conform prevederilor statutare.

  ART. 39 PRESEDINTELE FILIALEI:

  (1) Presedintele filialei are următoarele atribuţii:

  1. reprezinta filiala in relatia cu autoritatile publice locale, cu institutii publice sau private, cu organizatii si fundatii, cu alte persoane juridice si fizice romane;
  2. coordoneaza si controleaza intreaga activitate a filialei;
  3. conduce lucrarile Adunarii generale si ale Consiliului director al filialei;
  4. convoaca, potrivit prevederilor Statutului filialei, Consiliul director al filialei in reuniuni ordinare sau, dupa caz, extraordinare;
  5. poate incheia acte in numele si pe seama filialei, in conditiile legii, si in limitele aprobate prin hotararile adunarii generale si a Consiliului Director al filialei;
  6. indeplineste atributiile prevazute in Statutul filialei,
  7. Sprijina la incasarea cotizatiilor.

  (2) In exercitarea mandatului sau, presedintele emite decizii, dispoziti si  instructiuni in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile Statutului A.N.S.R. si al filialei.

  (3) Presedintele poate delega unele competente, pe perioade limitate si din motive intemeiate, vicepresedintelui sau oricarui dintre membrii consiliului director al filialei.

  ART. 40 COMISIA DE CENZORI A FILIALEI:

  (1) Comisia de cenzori a filialei este organismul de control care verifica respectarea dispozitiilor legale in administrarea mijloacelor materiale si banesti.

  (2) Din Comisia de cenzori trebuie sa faca parte si un contabil autorizat sau un expert contabil.

  (3) Membrii Consiliului director al filialei si salariatii A.N.S.R. nu pot face parte din comisia de cenzori.

  ART. 41 DISPOZITIILE COMISIEI DE CENZORI

  Comisia de cenzori este aleasa de cstre Adunarea Generala, pentru o perioada de cinci ani. Numărul membrilor si modalitatea de alegere a acestora se stabileate de Adunarea generala conform dispoziţiilor statutare si ale legii.

  ART. 42 ATRIBUTIILE COMISIEI DE CENZORI

  (1) Comisia de cenzori a filialei are următoarele atributii:

  1. verifica executarea, potrivit dispozitiilor legale, a bugetului de venituri si cheltuieli al filialei;
  2. verifica respectarea dispozitiilor legale cu privire la operatiunile economico-financiare, contabile si de gestiune a filialei;
  3. prezinta rapoarte Adunarii generale a filialei si informari Consiliului director al filialei.
  4. participa la sedintele Adunarii generale ale filialei fara drept de vot.

  (2) Comisia de cenzori a filialei isi poate elabora un regulament propriu de functionare.

  ART. 43 SUCURSALA

  (1) Sucursala este o structura teritoriala a Asociatiei Nationala a Surzilor din Romania, fara personalitate juridica, pana la nivel de judet, activand în subordinea filialelor teritoriale care cuprind mai multe judete.

  (2) In situatii impuse de activitatea deosebita a unei filiale judetene, sucursala poate fi infiinţată si in cadrul unui judet, in subordinea filialei judetene respective.

  (3) Sucursala se infiintează prin hotararea Consiliului director national.

  ART. 44 SARCINILE SUCURSALEI:

  Sucursala indeplineste urmatoarele sarcini:

  1. identifica/depisteaza persoanele cu deficienta de auz din raza sa de activitate, indrumându-le si sprijinindu-le pentru inscrierea ca membri ai asociatiei/filialei;
  2. sprijina filiala pentru indeplinirea sarcinilor sale si realizarea obiectului de activitate;
  3. faciliteaza comunicarea intre conducerea filialei si autoritătile publice locale, precum si cu membrii din raza de competenta;
  4. incaseaza cotizatia membrilor;
  5. organizeaza si desfasoara acsiuni cultural/educative, recreative si de petrecere a timpului liber;
  6. indeplineste orice alte sarcini dispuse de Consiliul director al filialei.

  ART. 45 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SUCURSALEI

  (1) Sucursala functioneaza sub directa coordonare a Consiliului director al filialei si este condusa de un comitet compus din:

  1. un organizator al sucursalei;
  2. doi membri.

  (2) Comitetul sucursalei are urmatoarele atributii:

  1. asigura indeplinirea sarcinilor sucursalei;
  2. executa hotararile consiliului director al filialei si dispozitiile presedintelui acesteia;
  3. prezinta rapoarte de activitate in fata Consiliului director al filialei;
  4. indeplineste orice alte atributii cu caracter exceptional, in limitele legii si regulamentului de organizare a sucursalei sau statutului filialei.

  CAPITOLUL VI
  RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

  ART. 46 RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

  Veniturile asociatiei pot proveni din urmatoarele surse:

  1. soldurile rezultate din executia bugetara a anului precedent;
  2. cotizaţiile membrilor;
  3. taxele de înscriere;
  4. dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;
  5. dividendele unitatilor economice infiintate de asociatie;
  6. venituri realizate din activitati specifice in stransa legatura cu obiectul de activitate ai sarcinile asociatiei;
  7. donatii, sponsorizari sau legate;
  8. resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
  9. alte venituri prevazute de lege.

  CAPITOLUL VII
  DISPOZITII COMUNE

  ART. 47 PERSONALUL A.N.S.R.

  (1) Pentru realizarea obiectivelor cuprinse in statut, A.N.S.R. are personal salariat angajat conform legislatiei in vigoare si Statutului A.N.S.R.;

  (2)  Retribuirea personalului angajat se acorda conform normativelor legale, in limita fondurilor bugetare alocate, eventual cu completare din veniturile proprii, cu aprobarea Adunarii Generale;

  (3) Personalul angajat are obligatia indeplinirii sarcinilor cuprinse in fisa postului si a dispozitiilor trasate de angajator;

  (4) Personalul angajat are obligatia ca in termen de 6 luni de la data angajarii sa-si insuseasca limbajul mimico – gestual, pentru a-l folosi in activitatea curenta in vederea comunicarii cu membrii surzi.

  ART. 48 NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA A.N.S.R.

  (1) Asociatia isi desfasoara activitatea pe baza principiilor de functionare enuntate in prezentul statut.

  (2) Normele de aplicare a prezentului statut sunt prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei (ROF).

  ART. 49 CRITERIILE DE ALEGERE A PRESEDINTELUI

  (1) In functia de presedinte al asociatiei, precum si in functia de presedinte al filialei pot fi alesi membrii care au o vechime continua minima de zece ani in asociatie, au varsta minima de 30 de ani si fac dovada, prin calitatile intelectuale si o activitate anterioara semnificativa in favoarea asociatiei, ca pot reprezenta interesele surzilor in relatiile cu autoritatile romane si straine.

  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. 1 candidatii pentru functia de Presedinte la ANSR- Filiala Tineret care trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani si nu au prevazuta limita minima pentru vechimea in asociatie.

  (3) Presedintele asociatiei, in baza hotararii de alegere a Adunarii Generale Nationale, este angajat, salariul acestuia fiind platit din subventie de la bugetul de stat;

  (4) Presedintele filialei, ales in baza Adunarii Generale a Filialei poate fi:

  a)    angajat, salariul acestuia fiind platit din subventie de la bugetul de stat;

  b)    cu indemnizatie platita din venituri proprii cu aprobarea Consiliului director al filialei.

   (5) In caz de indisponibilitate a presedintelui asociatiei de a-si exercita mandatul pe o durata mai mare de sase luni sau a postului vacant, toate atributiile sale sunt preluate interimar de vicepresedinte.

  ART. 50 OPERATIUNILE CONTABILE

  Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, administrarea fondurilor si a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor si a operatiunilor de gestiune si financiar-contabile se fac potrivit legislatiei în vigoare si a Statutului.

  ART. 51 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

  • In cazul dizolvarii, patrimoniul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania va fi repartizat dupa efectuarea bilantului de lichidare de catre organelle abilitate, conform legii.
  • Dizolvarea si lichidarea asociatiei se va face cu respectarea prevederilor legale stipulate in OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

  CAPITOLUL VIII
  Dispozitii finale

  ART. 52 DISPOZITII FINALE

  (1) Prezentul Statut intra in vigoare la data de 14.04.2019, data adoptarii lui de catre Adunarea generala a Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania.

  (2) La aceeasi data, se abroga Statutul adoptat de Adunarea Generala a Asociatiei Nationala a Surzilor din Romania din 2018, precum si orice dispozitii contrare.

  (3) Lista membrilor Consiliului Director National este prezentata in anexa la prezentul Statut si face parte integranta din acesta.

  (4) Adunarea Generala a A.N.S.R. il împuterniceste pe Presedinte sa semneze prezentul Statut.

  (5) Pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare in „REGISTRUL ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR” a prezentului Statut, se desemneaza Presedintele  ASOCIATIEI NATIONALE a SURZILOR din ROMANIA.

  Presedinte A.N.S.R,

  MIHAIL GRECU