• Română
 • English
 • Legislație

  Cadrul legislativ de desfasurare a activitatii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania este definit de urmatoarele acte normative:

  Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

  Legea nr. 211 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

  Legea numarul 448 din 2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Ordinul Nr. 306/299/4253 din 20 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

  Legea nr. 292 din 2011, privind sistemul national de asistenta sociala

  Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

  Conditii de acreditare furnizori de servicii sociale

  Legea nr. 263 din 2010, privind sistemul unitar de pensii publice

  Legea nr. 76 din 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca

  Hotararea 978/19.11.2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

  ORDIN nr. 1.049 din 5 iulie 2019 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

  Alte acte normative care fac referire la protectia si promovarea drepturilor persoanelor surde